PROGRAMI

Programi ki se izvajajo v nasem drustvu, pod strokovnim nadzorom mentorjev.