Telovadba in balet za predšolčke

Gibanje je naravna razvojna potreba otroka. Razvoj gibalnih sposobnosti pri najmlajših najlažje dosežemo skozi igro, saj je ta polna čustvenih doživetij (radost, veselje). Vadbena ura naših najmlajših telovadcev se zato začne z različnimi vajami na poligonu, nato pa se skupina razdeli v mlajšo in starejšo vrsto s prilagojenima programoma. Najmlajši nadaljujejo z enostavno vadbo, sledi ogrevanje, različne vaje plazenja, lazenja, plezanja, kotaljenja ter zopet krožna vadba na poligonu z različnimi igrami. Starejši pa se (predvsem skozi igro) že seznanjajo z nekaterimi osnovnimi telovadnimi elementi in z gimnastičnimi orodji. Otroci se postopoma tako naučijo tudi reda in discipline v telovadnici.

VEČ O PROGRAMU

 

Športna gimnastika in akrobatika

Športna gimnastika zajema tisoče elementov, ki pokrijejo večino otrokovih potreb po gibanju in tako dopolnjujejo njegov naravni razvoj. Gimanstika pripomore h krepitvi in ohranjanju zdravja kot tudi k sproščenemu življenju otroka, kar je pomembno za njegov telesni in duševni razvoj. S smiselno izbranimi nalogami razvijamo prav vse gibalne sposobnosti, z izbiro primernih vaj pa se mladi priučijo zaznavati lepoto gibanja in uživati v njej, kar pripomore k oblikovanju harmonično razvite osebnosti. Od prevalov pri začetnikih se s smotrnim zaporedjem učenja novih elementov vadeči v nekaj letih naučijo obvladati telo tudi pri zahtevnih akrobatskih in orodnih elemntih, ki navdušujejo tako telovadca kot gledalca.

VEČ O PROGRAMU

 

 

Gimnastika na osnovnih šolah

V našem društvu želimo omogočiti vadbo gimnastike čim večjemu številu otrok, zato že leta skrbimo za organizacijo interesnih dejavnosti na osnovnih šolah v bližnji in širši okolici. Skupaj s sorodnimi društvi sodelujemo v projektu Gimnastične zveze Slovenije »Gimnastika v osnovnih šolah«, ki je rezultat dolgoletnih teženj po popularizaciji športne gimnastike med slovenskimi otroci v vseh slovenskih regijah. Program poteka eno ali dve šolski uri tedensko. V tem času otroci spoznajo gimnastična orodja in pripomočke ter nekaj osnovnih elementov. Naša naloga je navdušiti otroke za gibanje prav skozi vadbo gimnastike, ki je osnova za vse druge športe.

VEČ O PROGRAMU

Rekreacija

Rekreativne skupine so sestavni del delovanja našega društva in predstavljajo splošno telesno vadbo, nekatere ekipne športe in plese. Vadba je namenjena ohranjanju in krepitvi delovne storilnosti,  druženju ter uravnoteženju telesa in duha za vse generacije. K vadbi ste vabljeni vsi, tako starši naših otrok kot tudi ostali občani. Naši vodniki so strokovno usposobljeni in imajo dolgoletne delovne izkušnje.

VEČ O PROGRAMU