V našem društvu želimo omogočiti vadbo gimnastike čim večjemu številu otrok, zato že leta skrbimo za organizacijo interesnih dejavnosti na osnovnih šolah v bližnji in širši okolici Ljubljane. Sodelujemo v projektu Gimnastične zveze Slovenije »Gimnastika v osnovnih šolah«, ki je rezultat dolgoletnih teženj po popularizaciji športne gimnastike med slovenskimi otroki v vseh slovenskih regijah. Program poteka eno ali dve šolski uri tedensko. V tem času otroci spoznajo gimnastična orodja in pripomočke ter nekaj osnovnih elementov.

Naša naloga je navdušiti otroke za gibanje prav skozi vadbo gimnastike. Gimnastika je šport, ki razvija gibalne spretnosti, osebnost otrok ter nudi izhodišče za ukvarjanje z drugimi športi in kakovost življenja na višji ravni. Otroci so v času med petim in devetim letom starosti najbolj dovzetni za razvoj gibalnih spretnosti. Kljub temu je skrb za gibalni razvoj otrok v tem času prepuščena iznajdljivosti staršev, učiteljev in učiteljic. Menimo, da si otroci zaslužijo večji poudarek na športnem področju. S tem namenom smo pripravili program rekreativne športne gimnastike, ki bo poskrbel za skladen telesni razvoj in razvoj gibalnih ter funkcionalnih sposobnosti vašega otroka.

 

Urnike za sezono 2017/2018 še usklajujemo. Trudimo se, da bi bili podobni lanskim.