Športna gimnastika zajema tisoče elementov, ki pokrijejo večino otrokovih potreb po gibanju in tako dopolnjujejo njegov naravni razvoj. Gimanstika pripomore h krepitvi in ohranjanju zdravja kot tudi k sproščenemu življenju otroka, kar je pomembno za njegov telesni in duševni razvoj. S smiselno izbranimi nalogami razvijamo prav vse gibalne sposobnosti, z izbiro primernih vaj pa se mladi priučijo zaznavati lepoto gibanja in uživati v njej, kar pripomore k oblikovanju harmonično razvite osebnosti. Od prevalov pri začetnikih se s smotrnim zaporedjem učenja novih elementov vadeči v nekaj letih naučijo obvladati telo tudi pri zahtevnih akrobatskih in orodnih elemntih, ki navdušujejo tako telovadca kot gledalca.

Vadba poteka v naslednjih podprogramih:

Moška športna gimnastika – intenzivni program

2012-12-21 20-20-04 (2)Akrobatika, gibkost, moč, ravnotežje, koordinacija, zahtevnejše vaje na orodjih – vse to je tisto, kar združuje sekcijo vrhunske gimnastike v našem društvu.

Športno gimnastiko nekateri imenujejo kar »kraljico« športov; še posebej lahko to rečemo Slovenci, saj so bili prav telovadci eni izmed najbolj prepoznavnih promotorjev naše države – od začetka 20. stoletja, od zlatih sokolov pa do sedanjih Cerarja, Pegana in Petkovška. Iz tega razloga niti ne preseneča dejstvo, da prav gimnastika hitro osvoji in zasvoji vse, ki prestopijo prag telovadnice. V naši sekciji moške športne gimnastike podajajo znanje vrhunsko usposobljeni in izkušeni trenerji, ki s svojimi tekmovalci na tekmah doma in v tujini dosegajo lepe uspehe. Vzor vsem je Rok Klavora, naš član, ki je osvojil že več medalj na tekmah svetovnega pokala. Seveda pa si trenerji ne prizadevajo zgolj za uspešne treninge, ampak tudi za zanimivo in pestro vadbo. Ta omogoči, da vadeči spoznajo svoje zmožnosti, se naučijo reda in vestnosti, hkrati pa med seboj stkejo prava življenjska prijateljstva.

Program obveznih vaj:IMG_1796 (2)

  • obvezne vaje 2 in 3 (8 – 9 let, 10 – 11 let )
  • obvezne vaje 4 in 5 (12 – 13 let, 14 – 15 let)
  • vadba poteka 4 – 5 x tedensko po 2 do 3 ure

Mladinci in člani (nad 15 let):

  • 10 x tedensko po 2,5 h

Gimnastika in akrobatika – za osnovnošolke/ce

2012-12-21 19-55-57 (3)Ena najpomembnejših vlog športne gimnastike je razvijanje moči, koordinacije, razteznosti, ravnotežja in hitrosti. Izbira različnih orodij ter prvin in njihovih kombinacij daje večji poudarek eni ali drugi od naštetih gibalnih sposobnosti. Z obvladovanjem najrazličnejših vaj otroci pridobivajo dragocena motorična znanja, ki bogatijo informacijski in energetski vidik motorike. Poleg tega v vrsti sotelovadcev gradijo nova prijateljstva in občutek za kolektivni duh; hkrati pa z obvladanjem telesa in atraktivnih gimnastičnih prvin dvigujejo tudi svojo samozavest.

Pri starejših kategorijah dajemo izrazit poudarek akrobatiki, tj. skokom z male prožne ponjave, na parterju in “trampolinu“, ki so zelo atraktivni; hkrati pa se jih vadeči lahko naučijo v relativno kratkem času (večina se salta nauči prej kot v eni sezoni).

Dekliški oddelki:

  • Cicibanke (6-8 let): osnovni gimnastični elementi, 2 x tedensko po 1,5 h2012-12-21 20-01-44_1b (2)
  • Mlajše deklice (9-11 let): gimnastika in akrobatika, 2-3 x tedensko po 1,5-2 h
  • Starejše deklice (12-14 let): akrobatika in gimnastika, 3-4 x tedensko po 1,5 h

Deški oddelki:

  • Cicibani (6-8 let): osnovni gimnastični elementi, 2 x tedensko po 1,5 h
  • Mlajši dečki (9-11 let): gimnastika in akrobatika,  2-3 x tedensko po 1,5-2 h
  • Starejši dečki (12-14 let): akrobatika in gimnastika, 3-4 x tedensko po 1,5-2 h

Gimnastika in akrobatika – za srednješolke/ce, študentke/e in ostale navdušenke/ce

DSC09120 (2)Športno-rekreativni program gimnastike za srednješolce(-ke) in študente(-ke) predstavlja vzdrževanje in nadgradnjo znanja, pridobljenega v preteklem obdobju, hkrati pa omogoča vključitev začetnikov in njihovo hitro napredovanje. Poudarek vadbe je v veliki meri prepuščen izbiri vadečega, ki si želi več akrobatike, skokov na mali ali veliki prožni ponjavi (“trampolinu”) ali naučiti se določenega elementa. Na ta način vadeči utrjujejo zdravje, vzdržujejo kondicijo, obnavljajo in nadgrajujejo znanje športne gimnastike, oblikujejo skladno razvito postavo, povečujejo in razvijajo zmožnost za delo, ustvarjalnost in veselje do športa. Svoje znanje pa lahko vadeči preizkusijo in pokažejo tudi na več tekmovanjih in nastopih. Poleg tega v društvu organiziramo širok spekter družabnih dogodkov za navezovanje novih prijateljstev in športno preživljanje prostega časa (izleti, letovanja, skupni treningi, pikniki, kulturno izobraževalni večeri, delovne akcije).

Mešane skupine: Mladinci in mladinke (15-17 let) ter Člani in članice (18-50 let): akorbatika in gimnastika, 2 – 3 x tedensko po 1,5 h

Veterani

IMG_1946 (2)Skupina telovadcev veteranov se je oblikovala v zadnjih desetih letih. Večina sedaj sodelujočih v tej skupini je aktivno telovadila pred 30 ali 40 leti. Takrat je za Bežigradom deloval kot trener znani olimpijec Stane Derganc. Čeprav že kar v letih – med 65 in 80 jih je imel – je vadil marljivo in z ognjem. Navduševal nas je za telovadno umetnost in za učenje zanimivih gimnastičnih elementov. Poleg znanja nam je vcepljal osnove olike, čut za poštenost in odgovornost ter nam z najrazličnejšimi prijemi priljubil življenje v društvu. Imeli smo se lepo, tako kot se imajo sedanji mladi. V telovadnici pridobljene vrline so nam pogosto pomagale reševati probleme v življenju; tam smo se tudi navadili skrbeti za svoje fizične sposobnosti, tako takrat v mladosti kot tudi sedanjim letom primerno. Sedaj je med nami že nekaj “novincev”, prav veseli pa bomo, če se nam še kdo priključi – tudi če se morda še nikdar doslej ni srečal z gimnastiko.

Vadba poteka 1 x tedensko po 1,5 h.