Gibanje je naravna razvojna potreba otroka. Razvoj gibalnih sposobnosti pri najmlajših najlažje dosežemo skozi igro, saj je ta polna čustvenih doživetij (radost, veselje). Vadbena ura naših najmlajših telovadcev se zato začne z različnimi vajami na poligonu, nato pa se skupina razdeli v mlajšo in starejšo vrsto s prilagojenima programoma. Najmlajši nadaljujejo z enostavno vadbo, sledi ogrevanje, različne vaje plazenja, lazenja, plezanja, kotaljenja ter zopet krožna vadba na poligonu z različnimi igrami. Starejši pa se (predvsem skozi igro) že seznanjajo z nekaterimi osnovnimi telovadnimi elementi in z gimnastičnimi orodji.

Otroci se postopoma naučijo tudi reda in discipline v telovadnici. Skozi celo leto izvajamo program Miška Eli – za vsako starostno skupino so v prijazni knjižici opisane naloge, ki jih mora otrok usvojiti. Na koncu sezone pokažejo pridobljeno znanje na nastopu za starše, na katerem se tudi podeli medalje.

  • »Najmlajši« (3 – 4 leta): osnovna motorika skozi igro, 2x tedensko po 50 min
  • »Malo starejši« (4 – 5 let): osnovna motorika in osnovna gimnastična abeceda, 2x tedensko po 50 min
  • Balet (4 – 7 let): osnove baleta, 1x tedensko po 45 min (VEČ)