Ob 85-letnici društva

plakat zletŠD Sokol Bežigrad je telovadno društvo, ki z dolgoletnimi izkušnjami na področju telesne kulture, zagotavlja športno in rekreativno dejavnost članom društva in občanom vseh starostnih skupin. Za prednostno nalogo si postavljamo vsestransko vzgojo mladine in tako imamo urejeno redno tedensko vadbo po oddelkih. Gojimo vse vrste gimnastike, ritmiko, igre z žogo, različne vadbe za starejše in za matere z otroki, poleg tega pa organiziramo še nastope, različna tekmovanja ter športna srečanja družabnega značaja, doma in v tujini. Večkrat na leto se člani zberemo na kuturno-izobraževalnih večerih, lepe konce tedna izkoristimo za izlete v naravo (kolesarjenje, hribi), poleti gredo mlajše skupine na aktivna letovanja. Zadnja leta postajamo prepoznavni tudi v vrhunskem športu; pri tem gre zasluga predvsem našemu telovadcu Roku Klavori, ki v svetovnem merilu posega po visokih mestih na parterju, za njim pa že rastejo drugi mladi Bežigrajčani. Člani sami izdajamo glasilo ˝Naše društvo” in vsako leto izvedemo svoj izobraževalni tečaj za vodnike. Ponosni smo na skupino gimnastičnih “Veteranov”, ki vsepovsod dokazuje, da se da marsikaj storiti letom navkljub, če je le navzoča zavzetost za stvar. Letos smo že 40-tič zapored izvedli tudi tradicionalno prireditev »Odprto prvenstvo Bežigrada v skokih z male prožne ponjave«. Članstvo in starši imajo društvo radi, kar se nemalokrat pokaže z udeležbo na skupnih delovnih akcijah.

 

Program nastopa:

85-let program

 

Predvideni urnik

Ura Dogajanje
10.00 – 11.00 – zbiranje udeležencev na Novem trgu ob postavljenih tablah pri Hiši športov z nekaj telovadnimi napravami; nastopajoči (tudi pihalna godba; 3 skupine mažoretk; itd) se pripravljajo za začetek povorke ob 11 h. Istočasno:
– telovadci različnih društev prikazujejo svoja znanja na orodjih; deluje redarstvo
– ves čas sporočilni govornik Seifert in godba ter ob 11.00 nagovor Župana
11.10 – povorka že urejena krene po Šuštarskem mostu (ali po Wolfovi) do Tromostovja
– postanek z nastopi Flipovcev Bežigrajčanov in Metličanov (sporočini govornik z ročnim zvočnikom)
11.40 – krenemo po Čopovi do pošte
– spet malo nastopanja in potem levo proti Kongresnem trgu
– postanek na ploščadi (?) Kongresnega trga s še nekaj nastopi in zbiranje v kolono za zaključek
- kolona krene v Vegovo in na dvorišče pri Elektrošoli – zborno mesto in garderobno odlagališče; reditelji-usmerjevalci
12.30 – 13.50 – generalka skupinskih vaj ter prihodov in odhodov
14.00 – 14.20 – zbiranje vseh nastopajočih v zaporedne kolone vrst
14.30 – prihod (korakanje) iz dvorišča na Novi trg v načrtano postavitev vrst
– ceremonije in pričetek Zletnega nastopa (okrog 14.45) na spodnjem delu trga
– udeleženci nastopajo po programu do zaključnega govora okrog 16.30
16.40 – 18.00 – malo po mestu in prihod v društvo Sokol Bežigrad (kjer je že v telovadnici razstava in nekaj orodij za mlade)
18.10 – 19.00 – glasba in pogostitev (v šotorih; verjetno stoječe)
19.00 – 19.20 – kulturni vložek z delitvijo biltena in potrdil o udeležbi; zahvala za udeležbo
19.20 – 22.00 – nadaljevanje glasbe in druženja s še nekaj peciva (spečejo starši & mobilni bife) v telovadnici

Letos praznujemo 85-letnico svojega obstoja. Naš predhodnik Sokolsko društvo Ljubljana lll je bilo ustanovljeno leta 1930 in je aktivno delovalo do vojne. V teh 15 letih so naši predniki zgradili svoj telovadni dom, ki je stal na mestu sedanje Plave lagune in si pridobili zemljišče za gradnjo večje Bežigrajske sokolske dvorane. Načrte je zaustavila in prekinila vojna vihra. V novi Jugoslaviji je povojna oblast, kljub jasno napredni drži članstva med vojno, društvu dom odvzela in ga poleti 1945 nastanila v osnovni šoli v jami pri Stadionu (zdaj OŠ dr. Vita Kraigherja), kjer delujemo še zdaj. Že v prvih letih po osvoboditvi je društvo polno zaživelo; okrog leta 1950 je postalo eno najmočnejših društev v Jugoslaviji in prvo, ki si je nadelo ime Partizan. V naslednjih desetletjih je doživelo več boljših in slabših obdobij. V času nove države Slovenije smo se leta 1997 iz »TVD Partizan Bežigrad« preimenovali v »ŠD Sokol Bežigrad« in si postavili čvrste smernice za delo vnaprej. Po dveletnem delnem razpustu zaradi obnove šole v letih 2000-2002 je društvo spet močno zaživelo, zdaj pa zmerno rastemo in v povezovanju s športnimi in družbenimi asociacijami pridobivamo na ugledu. Tako smo lani prejeli plaketo mesta Ljubljane, povečujemo sodelovanje s Četrtno skupnostjo Bežigrad, leta 2012 smo kot društvo nastopili svetovnem sokolskem zletu v Pragi, leta 2013 pa na državni proslavi na Kongresnem trgu ter na proslavi ob 150-letnici prvega slovenskega sokolskega društva Narodni dom. V zdnjih dveh letih smo registrirali nad 1500 prostovoljnih delovnih ur, ki so jih opravili zavedni društveni člani.
Praznovanju nameravamo posvetiti vse nastope in prireditve v letošnjem letu; glavne promocije bodo:

  • izdaja jubilejnega biltena
  • razstava o zgodovini in delovanju društva v Bežigrajski knjižnici,
  • organizacija vseslovenskega sokolskega zleta (26. septembra 2015) in
  • javni društveni telovadni nastop v decembru.

Z vsem tem bomo predstavili svojo preteklost in sedanjost, športno znanje ter smisel za kulturo in družabnost.
Vabimo vas, da se veselite in da ste ponosni z nami!

predsednik društva
Andrej Stajič

 

Cilj proslavljanja jubilejavabilo-za-starse (2)

Športno društvo Sokol Bežigrad je s športno in družbeno dejavnostjo v času svojega obstoja veliko storilo za vzgojo mladine in za rekreacijo odraslih v svoji bližnji in širši okolici. Kljub skromnemu prizadevanju za večjo prepoznavnost je znano kot delaven in uspešen kolektiv, ki se resnično posveča delu z mladimi in ki je s prostovoljnim delom, družabnostjo in entuziazmom dostojen naslednik sokolskega gibanja iz časov, ko je bilo sokolstvo močan dejavnik pri vzgoji razgledanega in samozavestnega človeka ter pri krepitvi slovenstva.
Zato menimo, da je društveni jubilej lepa priložnost, da našo športno in sokolsko dejavnost predstavimo širši javnosti.

 

Pridobitve od jubilejnih aktivnosti za društvo

1. Želimo, da bi s svojo predstavitvijo prikazali javnosti pomen in lepoto dejavnosti, ki jo gojimo ter spodbudili občane, da se nam priključijo v še večjem številu. Našim članom, ki v obilici vsakdanjega dela ne opazijo širšega pomena obstoja in delovanja takega društva, bodo letošnje dejavnosti pomagale k športno-duhovni razgledanosti in samozavesti. Morda se bo zato malo dvignila tudi pomembnost delovanja dobrih manjših društev v slovenski družbi in pomen prostovoljnega dela njihovih članov na sploh.
2. Spoznavanje zgodovine društva ter zavzeto sodelovanje v zahtevnih, športnih in veselih pripravah obletnice povečuje občutek odgovornosti in pripadnosti, hkrati pa prispeva k rasti osebnosti vsakega posameznika.
3. Ob jubileju bi želeli tudi ponovno osvetliti nepoštene družbene razmere, v kateri so se znašla nekdanja sokolska društva v samostojni Sloveniji. Njihovi člani so sami s svojimi lastnimi vložki še pred drugo svetovno vojno zgradili telovadne domove, zdajšnji pravni red pa ne dovoli vrnitve te imovine njihovim naslednikom. Tudi naše društvo trpi te vrste krivico, saj je že pred vojno imelo lastni dom in veliko zemljišče, zdaj pa smo utesnjeni v sicer gostoljubni šoli, a vedno drugorazredna stranka, kadar gre za odobdritev uporabe prostorov. Če bo kdo od odgovornih to slišal in kaj ukrenil, bo to velik uspeh za ŠD Sokol Bežigrad.
4. Upamo, da bo ob našem jubileju več sreče pri sponzorstvih, tako da bi v okviru vsega lahko finančno pokrili tudi nekatere posege za izboljšavo kakovosti in razmer za delo (šolanje vodnikov, ureditev šolskega telovadišča, nova elastična proga za vadbo akrobatike, dodelave skladiščnih prostorov).
5. Izkušnje, ki jih bomo letos pridobili, bomo lahko koristno uporabljali pri svojem delu v prihodnjih letih.

za izvršni odbor društva
A. Pregelj, april 2015